Wewnątrzszkolny Regulamin (Handbook)

Wewnątrzszkolny Regulamin (Handbook) jest dostępny

do wglądu w sekretariacie szkoły. Jeżeli rodzice chcą otrzymać

te dokumenty w formacie PDF muszą wysłać maila

przez e-dziennik z taką informacją

do administratora (Krystian Wołodźko).

Otrzymają wówczas login i hasło do strony internetowej,

z której można pobrać plik w PDF'ie.

 

Załączniki:

Załącznik 1: Formularz usprawiedliwienia

Załacznik 2: Formularz do opuszczenia szkoły w czasie godzin szkolnych

Załącznik 3: Formularz zwrotu książek

Załącznik 4: Formularz dla odwiedzających

Załącznik 5: Zwolnienie dziecka z zajęć WF-u

Free JavaScript from
Rainbow Arch