Rada Szkoły

I. Rada Szkoły jest organem kolegialnym, wyłoniona na zebraniu ogólnym wszystkich rodziców.
II. W skład Rady wchodzą:
    1) Reprezentant Zarządu Spółki,
    2) Dyrektor szkoły,
    3) Dyrektor ds. pedagogicznych,
    4) Pryncypał Szkoły Podstawowej,
    5) Pryncypał Gimnazjum,
    6) Pryncypał Liceum,
    7) Reprezentanci nauczycieli,
    8) CORPS – NATO Representatives - kliknij tutaj aby wysłać maila,
    9) German – NATO Parents’ Representatives - kliknij tutaj aby wysłać maila,
    10) Danish – NATO Parents’ Representatives - kliknij tutaj aby wysłać maila,
    11) Other nations – NATO Parents’ Representatives - kliknij tutaj aby wysłać maila,
    12) Polish non-NATO Parents’ Representatives - kliknij tutaj aby wysłać maila,
    13) International non-NATO Parents’ Representatives - kliknij tutaj aby wysłać maila.
III. Rada Szkoły jest ciałem doradczym i wspierającym kierownictwo szkoły.
IV. Posiedzenia Rady Szkoły odbywają się po dwa razy w każdym semestrze, czyli cztery razy w ciągu roku szkolnego.
V. Rada Szkoły opracowuje swój własny regulamin, a posiedzenia są protokołowane. Członków Rady obowiązuje zachowanie tajemnicy.
VI. Postanowienia Rady Szkoły są uwzględniane, w podejmowanych przez kierownictwo szkoły decyzjach.
VII. Rada Szkoły podejmuje uchwały poprzez głosowanie.
VIII. Zmiany w składzie osobowym Rady Szkoły mogą być podejmowane na zebraniu ogólnym rodziców.

Free JavaScript from
Rainbow Arch