Dyrekcja

Dyrektorem SIS oraz kierownikiem SIS spółka z o.o. jest Maria Sawka, a dyrektrem ds. pedagogicznych jest Katarzyna Stütz

Maria Sawka, Polska

Pracę zawodową jako nauczyciel rozpoczęła w 1975 roku. Pracowała z uczniami od pierwszej klasy szkoły podstawowej do liceum ogólnokształcącego włącznie. Zawsze pełniła obowiązki wychowawcy klasy. Wiele lat prowadziła samorząd szkolny i organizowała szkolne imprezy. Od 1991 do 1994 roku była wicedyrektorem w szkole podstawowej nr 57 w Szczecinie a od września 1994 roku dyrektorem niepublicznego Liceum Języków Obcych i Informatyki "Perseverantia". W latach 1998-2002 pracowała jako dyrektor w szkole Polsko-Amerykańskiej.

Od 2002 jest związana zawodowo i emocjonalnie z Szczecin International School. Początkowo jako zastępca dyrektora a następnie jako dyrektor. Przeszła całą drogę rozwoju SIS do miejsca, w którym jest obecnie. W 2009 roku kiedy SIS został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością została jej prezesem.

Lata pracy w SIS to czas wytężonego wysiłku aby szkoła znalazła godne miejsce w systemie edukacji, rozwijającego się Szczecina.

Katarzyna Stűtz, Polska

Wieloletnia nauczycielka języka polskiego na wszystkich etapach edukacyjnych tj. w klasach Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum.

Uczy  języka polskiego w klasach D2 i D3 (II i III LO) według międzynarodowego systemu IB, przygotowując uczniów  do Matury Międzynarodowej IB. Współpracowala także kilka lat ze szkołami międzynarodowymi w Portugalii i Austrii w ramach przygotowania maturzystów do Matury IB z języka polskiego.

Wcześniej pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, następnie przez kilka lat nauczyciel języka polskiego i dyrektor British International School of Szczecin.

Od roku 2008 wicedyrektor, od 2015 dyrektor ds. pedagogicznych Szczecin International School.

Pomysłodawczyni szkolnej akcji charytatywnej pod hasłem "Zwierzę nie jest rzeczą”. Opiekunka ocalonego konia Jaśmina, nad którym szkoła sprawuje oficjalny patronat od 2005 roku.

Free JavaScript from
Rainbow Arch