Comenius I.D.E.A.

Socrates – Comeniuscomenius logo.jpg
I.D.E.A.
Identity & Diversity in European Art

 

(Tożsamość i różnorodność w sztuce europejskiej)
2005-2008


Gimnazjum Szczecin International School miało wspaniałą okazję uczestniczyć w europejskim programie dla projektów szkolnych Socrates-Comenius. Razem z czterema innymi europejskimi szkołami projekt I.D.E.A. (Identity and Diversity in European Art/Tożsamość i różnorodność w sztuce europejskiej) został zainicjowany w listopadzie 2004 aby poznać inne kraje europejskie oraz wdrożyć i pogłębić partnerstwo między uczestniczącymi szkołami. Poprzez badania w trzech różnych dziedzinach sztuki (muzyka, malarstwo i architektura) uczniowie wykształcili swoje poczucie dla jedności i różnorodności w kulturze europejskiej.
Projekt kładł nacisk na wdrażanie nowych technologii informatycznych jako ważny aspekt nowoczesnego życia. W ciągu trzech lat trwania projektu I.D.E.A.

 • uczniowie w wieku od 13 do 18 i nauczyciele SIS brali udział w różnych działaniach w szkole i prezentowali szkole i szkolnej społeczności różnorodnymi sposobami swoje osiągnięcia.
 • miały miejsca wymiany uczniów i nauczycieli między szkołami partnerskimi.

Naszymi szkołami partnerskimi były:
1. I.E.S.Benicalap,Walencja, Hiszpania
2. Hauptschule Andorf, Andorf, Austria
3. Neumann Janos Altalanos Iskola, Szombathely, Węgry
4. Nagy Lajos Gimnazium, Szombathely, Węgry (uczestniczyła tylko w pierwszym roku).


Wszystkie produkty i zdjęcia można obejrzeć na stronie projektu:
http://idea-comenius.extra.hu
login: idea.pol
hasło: 2005


Działania i produkty (przegląd)


1. Rok 2005-06

 • słownik frazeologiczny w językach wszystkich uczestników
 • prezentacja Power Point o regione bałtyckim
 • DVD ze znanymi kompozytorami wraz z ich muzyką
 • Wymiana z Austrią (Andorf):
  • Plakat: “Comenius rules” / „Comenius rządzi”
  • Plakat: Porównanie historii i geografii Polski i Austrii
  • Dzienniki redagowane przez uczniów
  • Zdjecia
  • Wystawy


2. Rok 2006-07

 • Wycieczka do Warszawy do Muzeum Narodowego
 • Ksiązeczka: Malarze i ich obrazy
 • Dzieła uczniów zainspirowane przez słynnych malarzy
 • Konkurs malarski
 • Film: Wystawa z dziełami ze wszystkich szkół partnerskich
 • Wymiana z Węgrami (Szombathely):
  • Dzieło: “Bitwa pod Grunwaldem”
  • Pisanie opowiadań o Vinecie
  • Dzienniki redagowane przez uczniów
  • Zdjęcia
  • Wystawy


3. Rok 2007-08

 • Konkurs fotograficzny: Architektura (SIS i IDEA)
 • Prezentacja Power Point: Barokowa i gotycka architektura
 • Konkurs fotograficzny SIS: Architektura w Walencji & Życie w Hiszpanii
 • Pisanie opowiadań
 • Model katedry szczecińskiej
 • Wymiana z Hiszpanią (Walencja):
  • Film: “In search of a better life”/ „Szukając lepszego życia”
  • Prezentacja: Barokowa i gotycka architektura (M5)
  • Zdjęcia
 • Zakończenie projektu (w Andorfie/Austria):
  • Prezentacja wszystkich produktów
 • Prezentacja podsumowująca projekt w SIS

Free JavaScript from
Rainbow Arch