Aktualności

SIS NEWSLETTER 2 WRZEŚNIA 2016

SPOTKANIA Z RODZICAMI
W celu zapoznania rodziców ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania szkoły w obszarze organizacyjnym, jak i edukacyjnym, zostaną zorganizowane spotkania z wychowawcami poszczególnych klas według poniżej zamieszczonego grafiku:


PRIMARY: zebrania dla poszczególnych klas zostaną zorganizowane od 5 do 7 września o godzinie 16:00  - w poniedziałek – klasy P6 i P4A, we wtorek klasy P5 i P1, w środę klasy P2A, P2B, P3, P4B. Wychowawcy zaprezentują programy nauczania oraz różne materiały i pomoce edukacyjne, a także szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania każdej klasy.


MIDDLE: w czwartek, 8 września (M1-M2: 16:00; M3-M4: 16:30);  wychowawcy poszczególnych klas w czasie spotkań przedstawią rodzicom najważniejsze zasady i reguły, dostępne/zalecane formy komunikacji między rodzicami a nauczycielami, programy nauczania i  informacje na temat egzaminów (M3, M4) oraz ogólne plany na nadchodzący rok szkolny.


DIPLOMA: w czwartek, 8 września, o 17.15 odbędzie się spotkanie dla rodziców, które będzie obejmowało następujące zagadnienia: przedstawienie zasad i procedur dla wszystkich nowych uczniów Diploma i nowych uczniów w D1; wprowadzenie do programu IB (D2) oraz nadchodzących wymagań/wyzwań i systemu oceniania (D3), formy komunikacji miedzy rodzicami i nauczycielami oraz wychowawcami.

 

ŚWIETLICA SZKOLNA
Od środy 7 września 2016 r.  świetlica szkolna będzie otwarta dla uczniów Primary w sali nr 3.  Świetlica będzie czynna w godzinach 7:00 – 8:20 oraz 15:30 – 17:00 od poniedziałku do piątku. Aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić deklarację, którą można pobrać w sekretariacie lub bezpośrednio u wychowawcy. Zapraszamy.

 

 

 

 

UMOWY
Jak co roku, rodzice na początku września muszą podpisać umowę ze szkołą.

W pierwszych dniach września umowa na rok szkolny 2016/2017 będzie dostępna do odbioru w Sekretariacie. Dokument zostanie przygotowany do podpisu dla obojga rodziców. Jeśli nie będą Państwo w stanie odebrać umowy osobiście do środy 14 września, to po tym terminie zostaną one wysłane pocztą.

Do rodziców dzieci kontynuujących naukę aneksy do umowy zostaną wysłane pocztą. Prosimy o ich podpisanie i zwrot jednego egzemplarza do sekretariatu.

Jeżeli macie Państwo inne oczekiwania w tej kwestii, prosimy o kontakt z Sekretariatem.

Podpisane umowy należy zwrócić do Sekretariatu do piątku 30 września.

 

OBIADY

We wrześniu będzie 20 obiadów, co daje łączną kwotę 150 PLN. Jeżeli chcecie Państwo aby Wasze dziecko jadło obiady, prosimy o dokonanie wpłaty do piątku, 2 września, w wyznaczonych godzinach – 14:00 – 16:00.  Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić starszych uczniów do samodzielnego dokonywania wpłat w ciągu całego dnia szkolnego.

W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie, prosimy o kontakt mailowy na adres – info@sis.info.pl z informacją, czy Państwa dziecko będzie jadło obiady w maju.

W poniedziałek 5 września obiady zostaną wykupione tylko dla dzieci, których rodzice dokonali płatności lub potwierdzili mailowo zamówienie obiadów.


NEWSLETTER
Pragniemy poinformować, że począwszy od tego roku szkolnego, newsletter będzie dostępny tylko na e-dzienniku. Będzie to jedyne źródło dla rodziców, zawierające najważniejsze informacje dotyczące dziecka. Decyzja ta została podjęta ze względu na specyfikę informacji zawartych w newsletterze i że najlepiej byłoby, gdyby tylko społeczność szkolna miała do niego dostęp, a nie ogół społeczeństwa. Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy do zalogowania się do e-dziennika aby przeczytać newsletter oraz wszelkie inne informacje, które są tam zamieszczane co tydzień.


BASEN
Od 6.09.2016  zgodnie z planem rozpoczynają się zajęcia na basenie:
•    P2A wtorek 1wszy blok
•    P2B środa  1wszy blok
•    P3 - P4A P4B  wtorek 4ty blok
•    P5-P6 czwartek 1wszy blok
•    M1-M2- M3 piątek 2gi blok
Prosimy o upewnienie się, że Państwa dziecko jest przygotowane (strój kąpielowy, czepek, ręcznik, klapki i okulary).

STRÓJ SPORTOWY (KOSZULLKA Z LOGO SIS I SPODENKI) DLA UCZNIÓW PRIMARY
Każdy nowy uczeń otrzymuje strój sportowy (koszulka z logo SIS i spodenki) bez dodatkoych kosztów. Jednakże jeśli dziecko zgubi lub wyrośnie ze swojego stroju, prosimy, aby rodzice złożyli zamówienie na nowy strój (100zł) u nauczycieli wychowania fizycznego.

» wróć do listy

Free JavaScript from
Rainbow Arch